เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมงานแข่งขันกีฬาเขาชะเมาสัมพันธ์เกมส์ โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ฟุตบอล (ชาย), วอลเลย์บอล (หญิง),เปตอง (ชาย),เปตอง (หญิง) ณ ที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย