เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ,วัดศรีประชาธรรม,วัดชำฆ้อ,โรงเรียนบ้านศรีประชา,โรงเรียนบ้านชำฆ้อ,โรงเรียนบ้านเขาช่องลม และโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีถวายเทียนพรรษา กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๑ กรกรฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย