เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายศรีประชา บ่อยายเรียน หมู่ที่ 1,3 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 532.50 เมตร หนา 0.03 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,195 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมทางตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
winner03