เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดป้ายไวนิล 1.35×3.00 เมตร จำนวน 1 ป้าย และจ้างเหมาจัดทำเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 56 ชุด

Share this post :

Facebook
Twitter
112. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิ
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย