เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ๒๕๖๗-เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗)

Share this post :

Facebook
Twitter
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย