เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.๓๕-๐๐๑ สายคลองหิน – สะพาน ๑ หมู่ที่ ๓ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
File
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย