เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวลาดยางสายสวนขนุน-กู้ภัย หมู่ที่ 5 เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 475 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,850 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
File
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย