เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

Nullam laoreet tincidunt mus facilisis mi. Eros efficitur curae viverra netus consectetur vitae accumsan magna.
ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ขนาด 1.35×3.00 เมตร จำนวน 2 ป้าย ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆ สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2567 จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Latest News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆ สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)