เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: ประกาศจากทางเทศบาล

Nullam laoreet tincidunt mus facilisis mi. Eros efficitur curae viverra netus consectetur vitae accumsan magna.

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน ๑ ตำแหน่ง ๑ อัตรา เทศบาลตำบลชำฆ้อจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ็อ ดังนี้ ๑.ตำแหน่งที่รับสมัคร สำนัหปลัดเทศบาลตำบลชำฆ้อ -พนักงานจ้างทั่วไป ๑.ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ด้วยเทศบาลตำบลชำฆ้อ มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชำฆ้อ 1.ตำแหน่งที่รับสมัคร  กองคลัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

Latest News
Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)