เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: กองการศึกษา

Nullam laoreet tincidunt mus facilisis mi. Eros efficitur curae viverra netus consectetur vitae accumsan magna.
กองการศึกษา

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นางสาวพิมพา สายแปลง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย สร้างเสริมทักษะในกีฬาฟุตบอล และห่างไกลยาเสพติด

กองการศึกษา

สำรวจบริเวณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ โรงเรียนบ้านศรีประชา และโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมเพื่อจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริโภค

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สำรวจบริเวณ โรงเรียนบ้านชำฆ้อ โรงเรียนบ้านศรีประชา และโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เพื่อจะดำเนินการติดตั้งระบบผลิตน้ำบริโภคด้วยกระบวนการรีเวิร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis Water Filtration System)

Latest News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆ สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)