เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: กองคลัง

Nullam laoreet tincidunt mus facilisis mi. Eros efficitur curae viverra netus consectetur vitae accumsan magna.
กองการศึกษา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าประกวด “ธิดาชาวสวน” ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการประกวดธิดาชาวสวน ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา“ นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ส่งตัวแทนเข้าประกวดในนามเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยนางสาวรัชนี เกิดผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าประกวด ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา

กองการศึกษา

เข้าร่วมการประกวดเดินแบบชุดผ้าไทย ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการประกวดเดินแบบชุดผ้าไทย โดยนายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และภรรยา เป็นตัวแทนจากเทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการประกวด ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

กองการศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน”ลูกพี่ร้อง ลูกน้องเต้น”ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการแข่งขัน “ลูกพี่ร้อง ลูกน้องเต้น” ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

กองการศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน”ส้มตำลีลา”ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการแข่งขัน “ส้มตำลีลา” ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

กองการศึกษา

พิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” 2567

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. ที่ทำการอำเภอเขาชะเมา ได้จัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” โดยนายกำธร เวหน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล

กองการศึกษา

เทศบาลตำบลชำฆ้อ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เทศบาลตำบลชำฆ้อ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 55 คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีบรรยายและแสดงเจตนารมน์“ No Gift

กองการศึกษา

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กๆในพื้นที่และนอกพื้นที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ลานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ 

Latest News
Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)