เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: กองช่าง

Nullam laoreet tincidunt mus facilisis mi. Eros efficitur curae viverra netus consectetur vitae accumsan magna.
กองช่าง

เทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และสารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเดินท่อน้ำใส่ประปา ในพื้นที่หมู่ที่ 1

วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นางสาวมะลิ แดงทำดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 และสารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเดินท่อน้ำใส่ประปา ในเขตบริเวณพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลชำฆ้อ

กองช่าง

เทศบาลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเพื่อเปิดหาท่อส่งน้ำประปา เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำประปาภายในพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ขุดดินเพื่อเปิดหาท่อส่งน้ำประปา เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำประปาภายในพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 2 ตำบลชำฆ้อ

กองช่าง

ลงพื้นที่ขุดร่องน้ำรื้อท่อประปาเก่า

วันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ลงพื้นที่ขุดร่องน้ำรื้อท่อประปาเก่าและวางท่อน้ำประปาใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิม เนื่องจากท่อส่งน้ำประปาเก่ามีขนาดเล็ก

กองช่าง

ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นวงเวียนสี่แยกชำฆ้อ เนื่องจากพื้นชำรุด และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบวงเวียน

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมพื้นวงเวียนสี่แยกชำฆ้อ เนื่องจากพื้นชำรุด และเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณรอบวงเวียน เพื่อทัศนวิสัยในการมองเห็นของประชาชนและเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน

กองช่าง

เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างข้างทาง ในเขตพื้นที่หมู่3 ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างข้างทาง ในเขตพื้นที่หมู่3 ตำบลชำฆ้อ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการสัญจรบนท้องถนนในเวลากลางคืน

กองช่าง

ซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) เส้นถนนเขาช่องลม-หนองมน ในเขตพื้นที่หมู่ 4 ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน (ปะยางมะตอย) เส้นถนนเขาช่องลม-หนองมน ในเขตพื้นที่หมู่ 4 ตำบลชำฆ้อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรถใช้ถนนในการสัญจร

กองช่าง

ขุดท่อน้ำประปา เนื่องจากท่อน้ำประปาแตก ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กองช่าง และนายเพ็ชรรัตน์ นิตยลาภ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ลงพื้นที่ขุดท่อน้ำประปา เนื่องจากท่อน้ำประปาแตก ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลชำฆ้อ

กองช่าง

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องข้างทาง เนื่องจากหลอดไฟอันเก่าชำรุด ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กองช่าง ลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องข้างทาง เนื่องจากหลอดไฟอันเก่าชำรุด ในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลชำฆ้อ

กองช่าง

ขุดตอไม้ข้างทางที่ล้ำเขตเข้ามาในเส้นถนนลูกรัง

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ และนายสิงห์หา ปลื้มผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ลงพื้นที่ขุดตอไม้ข้างทางที่ล้ำเขตเข้ามาในเส้นถนนลูกรัง เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ม.9 ต.ชำฆ้อ

กองช่าง

ขุดร่องน้ำเพื่อวางท่อน้ำประปา ภายในซอยหลุมใน เขตพื้นที่หมู่2 ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายณัฐสิริพล จันทร์ยิ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 และนายคมสันต์ ภักดีงาม ผู้ช่วยผู้ใหญบ้านหมู่ที่2 ลงพื้นที่ดูหน้างานการขุดร่องน้ำเพื่อวางท่อน้ำประปา ภายในซอยหลุมใน เขตพื้นที่หมู่2 ตำบลชำฆ้อ

Latest News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆ สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)