เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: กองสวัสดิการสังคม

Nullam laoreet tincidunt mus facilisis mi. Eros efficitur curae viverra netus consectetur vitae accumsan magna.
กองสวัสดิการสังคม

ประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองสวัสดิการสังคม

มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มกัดและกระเช้า ให้กับผู้ที่รักษาสุขภาพพลานามัยอย่างดียิ่งควรแก่การยกย่อง

วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วย นายภูชิต เกียรติสมกิจ ปลัดอำเภอเขาชะเมา นางสาวมะลิ แดงทำดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 นายราเชน เจริญมงคล สารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ และคณะสมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ลงพื้นที่มอบโล่เกียรติคุณพร้อมเข็มกัดและกระเช้า ให้กับผู้ที่รักษาสุขภาพพลานามัยอย่างดียิ่งควรแก่การยกย่องและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้สูงอายุโดยทั่วไป (อายุ 100 ปีขึ้นไป)

กองสวัสดิการสังคม

เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบแพมเพิสให้กับผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ หมู่3,หมู่5,และหมู่8 ตำบลชำฆ้อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต.ชำฆ้อ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง พร้อมมอบแพมเพิสให้กับผู้ป่วย ในเขตพื้นที่ หมู่3,หมู่5,และหมู่8 ตำบลชำฆ้อ

กองสวัสดิการสังคม

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว ที่นอน หมอน มุ้ง และเงินช่วยเหลือ ให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กองสวัสดิการและสังคม พร้อมด้วย นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา สจ.มนัสวัฒน์ ผ่องใส นายพิเชษฐ์ ศรีเพ็ชร กำนันตำบลชำฆ้อ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว

กองสวัสดิการสังคม

พิธีปิดงานโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น 600 ชั่วโมง เพื่อมอบให้เป็นวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับผู้พิการ

วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566 นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายไพศาล โพธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีปิดงานโครงการตัดเย็บเสื้อผ้าระดับต้น 600 ชั่วโมง เพื่อมอบให้เป็นวิชาความรู้ในการประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับผู้พิการ เพื่อหารายได้และเป็นอาชีพเสริมในการดำเนินชีวิต

กองสวัสดิการสังคม

เยี่ยมบ้านผู้พิการ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่3 หมู่ที่4 และ หมู่ที่5

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการและสังคม พร้อมด้วย นายบุญเลิศ บุญล้ำ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่3 หมู่ที่4 และ หมู่ที่5

กองสวัสดิการสังคม

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทุกหมู่ในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันที่ 5-6 ตุลาคม พ.ศ.2566 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ทุกหมู่ในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและลดขั้นตอนให้กับประชาชน

กองสวัสดิการสังคม

จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่3,4,5,6,7 ในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันที่ 6 กันยายน 2566 กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ หมู่ที่3,4,5,6,7 ในเขตเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนเพื่อลดขั้นตอนให้กับประชาชนและรับทราบปัญหาต่างๆของประชาชน

Latest News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆ สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)