เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Nullam laoreet tincidunt mus facilisis mi. Eros efficitur curae viverra netus consectetur vitae accumsan magna.
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอประชาสัมพันธ์โครงการทำหมันสุนัขและแมวฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00น. – 15.00น. บริเวณศาลาประชาธิปไตย (วงเวียนสี่แยกชำฆ้อ) วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. – 15.00น. วัดศรีประชาธรรม คุณสมบัติ ทำหมันสุนัขและแมว อายุ

กองสวัสดิการสังคม

ประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ

วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสวัสดิการสังคม และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชำฆ้อ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

วันที่ 26-27 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ (รพสต.ชำฆ้อ) ลงพื้นที่ดำเนินการมอบผ้าอ้อม ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปี พ.ศ.2566 โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลชำฆ้อ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

มอบชุดธารน้ำใจและเงินช่วยเหลือครอบครัวราษฎรยากไร้

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหาร กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอเขาชะเมา รพ.สต.ชำฆ้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4,5 พร้อมผู้ช่วยฯ และ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระยองพื้นที่อำเภอเขาชะเมา ร่วมมอบชุดธารน้ำใจและเงินช่วยเหลือครอบครัวราษฎรยากไร้ เหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 2 ราย ณ

Latest News

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆ สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)