เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: คณะผู้บริหาร

Nullam laoreet tincidunt mus facilisis mi. Eros efficitur curae viverra netus consectetur vitae accumsan magna.
กองช่าง

ต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนเขตพื้นที่หมู่ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยอำเภอเขาชะเมา และการไฟฟ้าอำเภอเขาชะเมา ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากฝนตกหนักและลมแรง ทำให้ต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน จึงได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่และต้นไม้ออกจากบ้านเรือน

กองช่าง

ต้นไม้ข้างถนนโค่นล้มกีดขวางทางจราจร หมู่ ๖

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายดุษฎี พลอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ลงพื้นที่ดำเนินการเคลียร์ต้นไม้ข้างถนนโค่นล้มกีดขวางทางจราจร เนื่องจากฝนตกหนักและลมแรง ทำให้ต้นไม้ข้างถนนโค่นล้ม เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมไฟกระพริบ บริเวณสะพานคลองส่งน้ำ ซอยศรีประชา-ศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายสมคิด เจริญ นายสัญญา อาสา สมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ

กองสวัสดิการสังคม

คณะผู้บริหารลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพศาล โพธิบุตร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายสมคิด เจริญ สมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีปัญหาภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะและอุจจาระเองไม่ได้

กองช่าง

ลงพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินการเคลียร์ต้นไม้ที่โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลชำฆ้อ เพื่อดำเนินการเคลียร์ต้นไม้ที่โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากฝนตกหนักและลมแรง ทำให้เกิดต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือน

กองช่าง

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางถนน

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย คณะผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสมาคมกู้ภัยเขาชะเมา ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางถนน เนื่องจากเกิดฝนตกหนักและลมแรงทำให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มขวางทางจราจรเป็นจำนวนมาก จึงเร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจร

กองช่าง

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ซอยชำฆ้อพิท-หลุมใน หมู่ ๒

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซอยชำฆ้อพิท-หลุมใน หมู่ ๒ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชำฆ้อ เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นถนนลูกรัง เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนัก ทำให้พื้นถนนลูกรังโดนน้ำเซาะจนเป็นร่องลึก

กองช่าง

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ซอยถนนสายศรีประชา-เนินต้นชัน ม.๑ ม.๖

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ การไฟฟ้าอำเภอเขาชะเมา นายราเชนทร์ เจริญมงคล สารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ และนายดุษฎี พลอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่

กองการศึกษา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าประกวด “ธิดาชาวสวน” ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการประกวดธิดาชาวสวน ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา“ นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ส่งตัวแทนเข้าประกวดในนามเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยนางสาวรัชนี เกิดผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าประกวด ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา

กองการศึกษา

เข้าร่วมการประกวดเดินแบบชุดผ้าไทย ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการประกวดเดินแบบชุดผ้าไทย โดยนายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และภรรยา เป็นตัวแทนจากเทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการประกวด ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

Latest News
Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)