เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

Category: สำนักปลัด

Nullam laoreet tincidunt mus facilisis mi. Eros efficitur curae viverra netus consectetur vitae accumsan magna.
กองช่าง

ต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชนเขตพื้นที่หมู่ ๒

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ สมาคมกู้ภัยอำเภอเขาชะเมา และการไฟฟ้าอำเภอเขาชะเมา ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากฝนตกหนักและลมแรง ทำให้ต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน จึงได้ดำเนินการเคลียร์พื้นที่และต้นไม้ออกจากบ้านเรือน

กองช่าง

ต้นไม้ข้างถนนโค่นล้มกีดขวางทางจราจร หมู่ ๖

วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายดุษฎี พลอาจ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ลงพื้นที่ดำเนินการเคลียร์ต้นไม้ข้างถนนโค่นล้มกีดขวางทางจราจร เนื่องจากฝนตกหนักและลมแรง ทำให้ต้นไม้ข้างถนนโค่นล้ม เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นแก่ประชาชนในการใช้เส้นทางสัญจร

กองช่าง

ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างพร้อมไฟกระพริบ บริเวณสะพานคลองส่งน้ำ ซอยศรีประชา-ศรีอยุธยา

วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นายสมคิด เจริญ นายสัญญา อาสา สมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ร่วมกับ

กองช่าง

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางถนน

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย คณะผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสมาคมกู้ภัยเขาชะเมา ลงพื้นที่ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ล้มขวางทางถนน เนื่องจากเกิดฝนตกหนักและลมแรงทำให้ต้นไม้ข้างทางโค่นล้มขวางทางจราจรเป็นจำนวนมาก จึงเร่งดำเนินการเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจร

กองช่าง

คณะผู้บริหารลงพื้นที่ซอยชำฆ้อพิท-หลุมใน หมู่ ๒

วันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ กองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่ซอยชำฆ้อพิท-หลุมใน หมู่ ๒ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลชำฆ้อ เพื่อทำการซ่อมแซมพื้นถนนลูกรัง เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกหนัก ทำให้พื้นถนนลูกรังโดนน้ำเซาะจนเป็นร่องลึก

กองการศึกษา

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าประกวด “ธิดาชาวสวน” ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการประกวดธิดาชาวสวน ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา“ นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ ส่งตัวแทนเข้าประกวดในนามเทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยนางสาวรัชนี เกิดผล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในการเข้าประกวด ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา

กองการศึกษา

เข้าร่วมการประกวดเดินแบบชุดผ้าไทย ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการประกวดเดินแบบชุดผ้าไทย โดยนายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และภรรยา เป็นตัวแทนจากเทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการประกวด ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

กองการศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน”ลูกพี่ร้อง ลูกน้องเต้น”ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการแข่งขัน “ลูกพี่ร้อง ลูกน้องเต้น” ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

ข่าวสาร

ขนส่งน้ำให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เนื่องจากสระประปาของแต่ละหมู่บ้านแห้งขอด

วันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลชำฆ้อ เร่งส่งน้ำให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลชำฆ้อ และจุดของระบบประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่ที่สำรองแท๊งค์น้ำไว้ เนื่องจากสระประปาของแต่ละหมู่บ้านแห้งขอดจากสภาวะอากาศที่ร้อนจัด ซึ่งทำให้ประปาแต่ละหมู่บ้านตอนนี้อยู่ในขั้นวิกฤต มีน้ำให้ประชาชนใช้อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อความต้องการ

กองการศึกษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน”ส้มตำลีลา”ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔

วันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๒๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมการแข่งขัน “ส้มตำลีลา” ในงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอเขาชะเมา ครั้งที่ ๑๔ “เปิดเขาเล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ได้รับรางวัลชนะเลิศในการเข้าแข่งขัน ณ อาคารรวบรวมผลผลิตทางการเกษตร อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

Latest News
Categories

Subscribe our newsletter

Purus ut praesent facilisi dictumst sollicitudin cubilia ridiculus.

Create a new perspective on life

Your Ads Here (1260 x 240 area)