เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงพื้นที่พ่นควันในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

Share this post :

Facebook
Twitter

ในวันที่ 13 – 23 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลชำฆ้อ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อสม. ตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่แจกทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ภายใต้โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย