เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

การประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

Share this post :

Facebook
Twitter

วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย