เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

Share this post :

Facebook
Twitter

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2567 เทศบาลตำบลชำฆ้อได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ให้กับเด็กๆในพื้นที่และนอกพื้นที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้รับเกียรติจากนายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน ณ ลานบริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ 

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย