เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

พิธีเปิดจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.30 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลชำฆ้อ (อปพร.) เข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยมีนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธาน ณ จุดตรวจตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง