เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของในโครงการรถเข็นปันสุข

เทศบาลตำบลชำฆ้อ
11 กรกฎาคม 2523

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลชำฆ้อ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของในโครงการรถเข็นปันสุขและโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ 80 ปี เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้พิการที่ยากไร้ ในตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

มุ่งมั่นพัฒนา

เพื่อความผาสุขของชาวตำบลชำฆ้อของเรา
ข่าวล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆ สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย

เพิ่มเพื่อน