เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมในการประกวดเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก”

Share this post :

Facebook
Twitter

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลชำฆ้อเข้าร่วมในการประกวดเดินแบบผ้าไทย “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า โดยมี ผู้สนใจการเข้าร่วม จำนวน 23 คู่ ในงานผลไม้และของดี อำเภอเขาชะเมา “เปิดเขา เล่าเรื่อง เมืองชะเมา” ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566