เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ดำเนินการซ่อมแซมพื้นถนนหมู่ ๕ ตำบลชำฆ้อ ถนนสายสวนขนุน-รพช.

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายสมคิด เจริญ นายสัญญา อาสา

นายวุฒิ บุญปกครอง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชำฆ้อ และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่หมู่ ๕ ตำบลชำฆ้อ ถนนสายสวนขนุน-รพช. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมพื้นถนน เนื่องจากพื้นถนนเป็นร่องหลุมขนาดใหญ่-เล็กปะปนกัน อาจทำให้ประชาชนที่ใช้ถนนสัญจรไป-มา เกิดอุบัติเหตุ และเป็นการซ่อมแซมให้ประชาชนใช้ถนนสัญจรเป็นการชั่วคราว ระหว่างรอการสร้างพื้นถนนใหม่

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย