เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ดำเนินการซ่อมแซมพื้นถนน ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกรฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ มอบหมายให้ นายเอกพนธ์ ศรีเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ และกองช่างเทศบาลตำบลชำฆ้อ ลงพื้นที่หมู่ ๒ ตำบลชำฆ้อ พร้อมกับ ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ เพื่อดำเนินการซ่อมแซมพื้นถนน เนื่องจากพื้นถนนชำรุดเสียหายเกิดเป็นหลุมขนาดเล็ก-ใหญ่ปะปนกัน และเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนที่ใช้ถนนในการสัญจร

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย