เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ธนาคารขยะชุมชนตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

📣ขอประชาสัมพันธ์📣📣
🤩ธนาคารขยะชุมชนตำบลชำฆ้อ
🤩เปิดรับสมัครสมากชิกธนาคารขยะและรับซื้อขยะรีไซเคิล
🤩วันศุกร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๖.๓๐ น.
🤩ณ ตลาดนัดบ้านกำนันหมู ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย