เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

มอบจักรยานขาไถ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านศรีประชา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นายไพรัช แดงทำดี เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ นางสาวพิมพา สายแปลง หัวหน้าสำนัก และกองการศึกษา ลงพื้นที่เพื่อมอบจักรยานขาไถ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านศรีประชา และศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนบ้านชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย