เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของในโครงการรถเข็นปันสุข และโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ๘๕ ปี

Share this post :

Facebook
Twitter

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย กองสวัสดิการสังคม ปลัดอำเภอเขาชะเมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่อำเภอเขาชะเมา เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำฆ้อ และเจ้าหน้าที่จากเหล่ากาชาดระยอง ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบสิ่งของในโครงการรถเข็นปันสุข และโครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ๘๕ ปี

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย