เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ พร้อมด้วย นางสาวพิมพา สายแปลง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลชำฆ้อ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนรักการออกกำลังกาย สร้างเสริมทักษะในกีฬาฟุตบอล และห่างไกลยาเสพติด

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย