เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาด้านคุณธรรม และจริยธรรม ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลชำฆ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Share this post :

Facebook
Twitter
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย