เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการธนาคารขยะชุมชน (Recycling Bank)

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นายอานนท์ วงศ์แย้ม นายอำเภอเขาชะเมา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการธนาคารขยะชุมชน (Recycling Bank) ภายใต้โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายนิวัติ วงศ์พึ่ง นายกเทศมนตรีตำบลชำฆ้อ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ภายในงานมี คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กำนันตำบลชำฆ้อ สารวัตรกำนันตำบลชำฆ้อ ผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้ช่วยตำบลชำฆ้อ ผู้บริหารพร้อมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตตำบลชำฆ้อ เข้าร่วมพิธีเปิด ณ ตลาดนัดกำนันหมู

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย