เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลชำฆ้อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโีรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารณ์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย