เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

รายงานผลการดำเนินงานการส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)

Share this post :

Facebook
Twitter

เทศบาลตำบลชำฆ้อ

องค์กรแห่งความสุข (ChamKho Happy Workplace ) 8 ประการ

Happy Body (สุขภาพดี)

Happy Heart (น้ำใจงาม)

Happy Society (สังคมดี)

Happy Relax (ผ่อนคลาย)

Happy Brain (หาความรู้)

Happy Soul (ทางสงบ)

Happy Money (ปลอดหนี้)

Happy Family (ครอบครัวดี)

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย