เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๒ เครื่อง

Share this post :

Facebook
Twitter
79.จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์เครื่องพิมพ์เลเซอร์
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย