เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในสำนักงาน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชำฆ้อ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share this post :

Facebook
Twitter
winner04