เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล (CAPE SEAL) สายอ่างยายเพียร-คลองป่าไม้ หมู่ที่ 3 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ขนาด 6.00 เมตร ยาว 210.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทางพร้อมงานตีเส้นจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share this post :

Facebook
Twitter
winner09