เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุตำบลชำฆ้อ “พืช ผัก สมุนไพร สูงวัยชะลอโรค” ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

Share this post :

Facebook
Twitter
94. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโ
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย