เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆที่ใช้ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 4 รายการ

Share this post :

Facebook
Twitter
120. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย