เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์ 054-60-0005 และ 054-60-0006 จำนวน 2 เครื่อง

Share this post :

Facebook
Twitter
126. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย