เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ของสถานศึกษา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ มีอาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share this post :

Facebook
Twitter
winner37