เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ มีอาหารเสริม (นม) ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share this post :

Facebook
Twitter
winner61