เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) เพื่อให้เด็กเล็ก-ประถมศึกษาปีที่ 6 ในสถานศึกษา ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชำฆ้อ มีอาหารเสริม (นม) ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share this post :

Facebook
Twitter
winner61
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย