เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถโดยสารไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นโลก ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม – 18 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดนครนายก จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Share this post :

Facebook
Twitter
winner73