เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต สายสำนักกระแบก-สำนักไทร หมู่ที่ 9 ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share this post :

Facebook
Twitter
uploadsfiles4517