เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยูี่อาศัยคนพิการและผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย

Share this post :

Facebook
Twitter
uploadsfiles4297
ข่าวสารล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อน้ำดื่ม กาแฟ และอื่นๆ สำหรับบริการประชาชนที่สัญจรไป-มา จำนวน 7 วัน ตามโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Categories

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล