เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

เรื่อง ประกาศผลการสสรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

Share this post :

Facebook
Twitter

ตามประกาศเทศบาลตำบลชำฆ้อ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชำฆ้อ เทศบาลตำบลชำฆ้อ ได้รับประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดังต่อไปนี้

๑.พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง

นางสาวรัตนา โต๊ะกาหลี

รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

30
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย