เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

จัดซื้อถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร เพื่อจัดทำภาชนะรองรับขยะมูลฝอย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

Share this post :

Facebook
Twitter
74.จัดซื้อถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร เพื่อจัดทำภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย