เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

ขุดร่องน้ำเพื่อวางท่อน้ำประปา ภายในซอยหลุมใน เขตพื้นที่หมู่2 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยนายณัฐสิริพล จันทร์ยิ้ม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 และนายคมสันต์ ภักดีงาม ผู้ช่วยผู้ใหญบ้านหมู่ที่2 ลงพื้นที่ดูหน้างานการขุดร่องน้ำเพื่อวางท่อน้ำประปา ภายในซอยหลุมใน เขตพื้นที่หมู่2 ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย