เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่โค่นล้มขวางทางจราจร

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตัดกิ่งไม้ที่โค่นล้มขวางทางจราจร บริเวณสะพานหนองตะเคียน หมู่5 ตำบลชำฆ้อ