เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืนหน้าของโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์คอนกรีต สายศรีประชา-เนินต้นชัน หมู่ที่6 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 28 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร กองช่าง ลงพื้นที่ตรวจดูความคืนหน้าของโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์คอนกรีต สายศรีประชา-เนินต้นชัน หมู่ที่6 ตำบลชำฆ้อ

ข่าวสารล่าสุด
ร่วมประเมิน

รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาล

รับข้อมูลหรือติดต่อกับเทศบาลตำบลชำฆ้อผ่านไลน์ได้แล้ว แสกนด์เลย