เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่และควบคุมการตัดกิ่งไม้ยางที่โน้มลงมา

Share this post :

Facebook
Twitter

คณะผู้บริหาร กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่และควบคุมการตัดกิ่งไม้ยางที่โน้มลงมา ซึ่งอาจจะเกิดการทับสายไฟได้ จึงได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ให้เรียบร้อย