เทศบาล
ตำบลชำฆ้อ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟทางบริเวณหมู่ที่4 และหมู่ที่ 7 ตำบลชำฆ้อ

Share this post :

Facebook
Twitter

วันที่ 20 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟทางบริเวณหมู่ที่4 และหมู่ที่ 7 ตำบลชำฆ้อ